RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez RE-Bau Sp. z o.o.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. usług w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych, usług budowlanych, działalności deweloperskiej a także, w związku z prowadzonymi rekrutacjami pracowników, realizacją obowiązków prawnych oraz w sytuacjach, w których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

Administratorem danych osobowych jest: RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami na adres e-mail rodo@re-bau.com lub telefonicznie pod numerem +48 12 410 01 80.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tj. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz krajowymi przepisami regulującymi tę kwestię prawną.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy RE-Bau Sp. z o.o., a także podmioty zapewniające obsługę IT naszych systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi księgowe i prawne. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom związanym z RE-Bau Sp. z o.o., firmom podwykonawczym, inwestorom lub klientom.

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane. W przypadku rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę aplikującą).

Przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: rodo@re-bau.com.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ulubione ()