POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady korzystania z serwisu

Niniejsze informacje dotyczą zasad korzystania z niniejszego serwisu internetowego (przez co należy rozumieć strony i podstrony internetowe) spółki RE-Bau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków (dalej: RE-Bau).

Korzystając z niniejszego serwisu internetowego użytkownik akceptuje wskazane niżej zasady. RE-Bau zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z niniejszego serwisu internetowego w każdym czasie.

Administratorem tego serwisu internetowego jest RE-Bau. Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i marketingowy oraz jest prowadzony przez RE-Bau na jej własny użytek.

Korzystanie ze stron internetowych RE-Bau i ich użytkowanie, a także związana z tym odpowiedzialność, podlega przepisom prawa polskiego.

Zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona główna niniejszego serwisu.

 

Polityka plików „cookies”

Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies", zapisywanych w urządzeniu użytkownika, które są wykorzystywane wyłącznie do obsługi jej funkcjonalności – poprawy wydajności i komfortu korzystania. Pliki „cookies" są usuwane z urządzenia użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej. Niniejsza strona internetowa nie używa plików „cookies”, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres.

Niniejsza strona internetowa nie przechowuje i nie uzyskuje dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika oraz nie gromadzi jakichkolwiek informacji o użytkowniku. Niniejsza strona internetowa nie udostępnia plików „cookies” jakimkolwiek podmiotom trzecim ani nie posługuje się plikami „cookies” podmiotów trzecich. Przechowywane i zapisywane informacje w plikach „cookies” używanych przez niniejszą stronę nie powodują jakichkolwiek zmian w urządzeniu użytkownika ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

Użytkownik korzystając z ustawień przeglądarki stron internetowych zezwalających na obsługę plików „cookies”, wyraża zgodę na wykorzystywanie plików „cookies” w celu, w sposób i na zasadach określonych wyżej. Przeglądarki internetowe zazwyczaj w ramach ustawień domyślnych zezwalają na obsługę plików „cookies”. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików „cookies”, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik musi się jednak liczyć z tym, że zablokowanie możliwości korzystania z plików „cookies” może negatywnie wpłynąć na komfort korzystania z niniejszej strony internetowej, a nawet uniemożliwić zapoznanie się z zamieszczonymi na niej informacjami.

Strony, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej, także mogą posługiwać się plikami „cookies”. RE-Bau nie ponosi odpowiedzialności za zasady korzystania z plików „cookies” przez te strony, jak i za skutki korzystania z nich.

 

Polityka prywatności

Wszelkie materiały, informacje lub inne dane udostępniane przez użytkowników niniejszego serwisu internetowego nie będą uznawane za materiały poufne i zastrzeżone co oznacza, że RE-Bau ma prawo do dowolnego ich wykorzystywania, w tym archiwizowania, kopiowania oraz udostępniania osobom trzecim w dowolnej formie, wedle swobodnego uznania RE-Bau.

Przesłanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów, informacji lub danych jest równoznaczne z udzieleniem RE-Bau przez użytkownika gwarancji, że nie są one przedmiotem jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że użytkownik jest ich właścicielem lub jest uprawniony do ich wykorzystywania.

Poprzez przesłanie materiałów, informacji lub danych, użytkownik wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez RE-Bau, w tym nieograniczone udostępnianie osobom trzecim. Oznacza to, że wszelką odpowiedzialność za korzystanie przez RE-Bau z jakichkolwiek materiałów, danych lub informacji przesłanych przez użytkownika, ponosi użytkownik.

Podanie przez użytkownika jego danych osobowych treści jest dobrowolne. Przekazując dane osobowe użytkownik wyraża zgodą na ich gromadzenie oraz dowolne wykorzystanie przez RE-Bau, w tym przetwarzanie w celach marketingowych i informacyjnych oraz związanych z procesem rekrutacji pracowników.

 

Prawa autorskie / własność przemysłowa / własność intelektualna

Wszystkie informacje, nazwy, logo i znaki towarowe, obrazy, grafiki i inne materiały stanowią własność RE-Bau lub jej partnerów i są chronione przepisami prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, lecz nie tylko. W szczególności należące do RE-Bau lub jej partnerów nazwy i znaki towarowe mogą być wykorzystane każdorazowo za zgodą ich właścicieli.

Bez uprzedniej zgody RE-Bau nie zezwala się w szczególności na powielanie, tworzenie duplikatów, kopiowanie, zmiany treści lub jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości niniejszego serwisu internetowego w dowolnych celach komercyjnych.

Nieuprawnione korzystanie z informacji oraz materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym stanowi naruszenie prawa i zagrożone jest sankcjami prawnymi.

 

Odpowiedzialność za treść serwisu

RE-Bau przygotowuje niniejszy serwis internetowy z należytą starannością, w dobrej wierze i zaufaniu do źródeł zamieszczonych w nim informacji. RE-Bau nie gwarantuje jednak i nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność i dostępność informacji, tekstów, grafiki, odnośników, odsyłaczy, linków ani też jakichkolwiek innych elementów i treści zamieszonych w niniejszym serwisie internetowym. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego mogą być niepełne, nieaktualne lub nierzetelne.

RE-Bau nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkowników z informacji zamieszczonych w ramach niniejszego serwisu internetowego.

RE-Bau zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian i aktualizowania informacji oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym.

Strony internetowe i serwisy, do których zamieszczono odsyłacze (linki), o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, nie są administrowane przez RE-Bau i RE-Bau nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zamieszczone. 

Artykuły prasowe, opinie, stanowiska i wypowiedzi osób trzecich powołane w ramach niniejszego serwisu są prezentacją poglądów ich autorów, pozostających poza wpływem RE-Bau i za którą RE-Bau nie ponosi odpowiedzialności. Powoływanie się na nie i odsyłanie do nich w ramach niniejszego serwisu internetowego ma jedynie charakter informacyjny.

Powoływanie się przez RE-Bau na posiadane wyróżnienia, nagrody i certyfikaty ma charakter informacyjny. Ich przyznanie RE-Bau jest wyrazem swobodnej oceny i decyzji odpowiednich podmiotów i instytucji je przyznających, na którą RE-Bau nie ma wpływu.

Wszelkie informacje o usługach i produktach oferowanych przez RE-Bau lub jej partnerów, zamieszczone w ramach niniejszego serwisu internetowego, mają jedynie charakter reklamowy i nie stanowią oferty handlowej, jak też propozycji zawarcia umowy.

Wszelkie informacje o produktach i usługach wspomnianych w ramach niniejszego serwisu internetowego mają jedynie charakter poglądowy, co oznacza, że w ich cechy w rzeczywistości mogą odbiegać od wspomnianych w niniejszym serwisie internetowym.

Dostępność produktów i usług wspomnianych w niniejszym serwisie internetowym może być ograniczona. 

Ulubione ()