POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości

RE-Bau specjalizuje się w generalnym wykonawstwie (również w systemie zaprojektuj i wybuduj) nowoczesnych obiektów kubaturowych — biurowców, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. W modelu generalnego wykonawstwa realizujemy również prace adaptacyjne, rewitalizacyjne i rekonstrukcyjne obiektów już istniejących. Podejmujemy się wykonawstwa bardzo trudnych technicznie projektów oraz projektów spełniających najwyższe standardy środowiskowe i energetyczne, poddawanych międzynarodowej certyfikacji BREEAM i LEED, osiągając sukcesy w ich realizacji.

Naszym priorytetem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości usług, gwarantujących terminową realizację inwestycji budowlanych w uzgodnionych kosztach i w oczekiwanym standardzie. Pozwala na to nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie zdobywane przy projektach realizowanych w Polsce oraz w wielu krajach Europy.

Wysokie standardy jakości naszych usług opieramy na partnerskich relacjach z inwestorami, podwykonawcami i dostawcami. Naszą działalność prowadzimy z poszanowaniem życia i zdrowia pracowników oraz w sposób odpowiedzialny społecznie.

Chcemy aby marka RE-Bau kojarzona była z bezpieczeństwem procesu inwestycyjnego, gwarantując inwestorom nie tylko zachowanie założeń biznesowych projektu, ale również stając się elementem budowania pozytywnego wizerunku rynkowego ich firm. Dlatego wdrożyliśmy, stosujemy i nieustannie doskonalimy standardy jakości związane ze wszystkimi procesami składającymi się na prowadzoną przez nas działalność. Standardy te są zgodne z normą ISO 9001:2015.

Naszą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania i zaangażowania pracowników na rzecz jakości poprzez szkolenia, podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz skuteczne motywowanie,
  • promowanie wśród pracowników postaw zorientowanych na odpowiednio wczesne identyfikowanie i raportowanie zagrożeń, związanych zarówno z bezpieczeństwem pracy, jak i ryzyk operacyjnych, związanych z procesem budowlanym, na możliwie wczesnych etapach ich powstawania,
  • stosowanie w procesach wykonawczych nowoczesnych technologii i technik,
  • pozyskiwanie do współpracy podwykonawców i dostawców którzy swoją pozycję konkurencyjną opierają o rzetelność, doświadczenie i innowacyjność,
  • pozyskiwanie młodych, zdolnych pracowników, którzy swoim zaangażowaniem, pomnażają posiadany przez spółkę potencjał wiedzy i doświadczenia,
  • prowadzenie systematycznej oceny zadowolenia klientów oraz stałego monitoringu ich potrzeb,
  • utrzymanie i nieprzerwany rozwój Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 w celu polepszenia jego skuteczności.

Za jakość realizowanych usług, rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z inwestorami, dostawcami i podwykonawcami, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy RE-Bau. Zarząd zapewnia odpowiednie zasoby, dba o ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania, sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Jakości oraz zapewnia, że treść Polityki Jakości jest znana, rozumiana, przestrzegana w spółce i dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ulubione ()