Wsparcie kultury

15 Listopad 2018

TRAKL-TAT.Inspiracje festiwal artystyczno-literacki

Festiwal artystyczno-literacki dedykowany Georgowi Traklowi, austriackiemu poecie okresu ekspresjonizmu. Poeta trafił na tereny ówczesnej Galicji po zmobilizowaniu do wojska w roku 1914. Wykształcenie farmaceutyczne spowodowało, że powierzono mu obowiązki sanitariusza. Opatrywał rany ciężko rannych żołnierzy m.in. podczas krwawej bitwy pod Gródkiem Jagiellońskim. Konsekwencją tych doświadczeń była ciężka depresja. Leczony w szpitalu w Krakowie zmarł wskutek przedawkowania kokainy, prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Trakl wydał tylko jeden tom wierszy, któremu nadano tytuł „Poezje", choć on sam zamierzał zatytułować go „Zmierzch i upadek". Drugi tom „Sebastian Trakl wiersz we śnie" przygotował do druku przed śmiercią, ale doczekał już wydania.

Ulubione ()