Aktualności

05 Czerwiec 2023

Podpisanie umowy z Muzeum KL Plaszow

2 czerwca 2023 r. podpisaliśmy umowę z Muzeum KL Plaszow w Krakowie na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow.
Umowa na zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie dróg i ścieżek, oznaczenie przebiegu granic zachowanego terenu po byłym obozie i przebiegu granic dwóch cmentarzy, oznaczenie punktów terenowych i przystanków historycznych, wykonanie tablic z informacjami i regulaminami, wykonanie konstrukcji pod makiety dla osób z dysfunkcją wzroku, wykonanie małej architektury oraz wykonanie okien ekspozycyjnych w terenie. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 r.

Ulubione ()