Aktualności

04 Kwiecień 2023

Podpisanie umowy na budowę Centrum Obsługi Studenta UEK

30 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie na realizację budynku Centrum Obsługi Studenta. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja powstanie w miejscu istniejącego Pawilonu D, przeznaczonego do rozbiórki. Nowy budynek będzie miał powierzchnię ok. 3.500 m2. W obiekcie usytuowane zostaną wszystkie jednostki Uczelni zajmujące się sprawami studenckimi.

Ulubione ()