CSR

27 Wrzesień 2014

Piknik na Farmie w Więckowicach 2014

Podczas corocznego pikniku na Farmie w Więckowicach RE-Bau otrztymała tytuł: Dobroczyńca Fundacji Wspólnota Nadziei.
W tym roku program Pikniku był interdyscyplinarny. Oprócz tradycyjnych już atrakcji: kiermaszu, warsztatów, czy loterii odbyła się prezentacja zasad działania mikroelektrowni OZE, którą Fundacja będzie mogła zainstalować dzięki wygranej w  konkursie „Uwolnij energię” oraz projektu "PI – PWP Edu-Autyzm".

Projekt Edu-Autyzm zakłada poprawę dostępu do zatrudnienia osób ze spectrum autyzmu poprzez utworzenie platformy internetowej. Został on dofinansowany ze środków  Unii  Europejskiej i jest  realizowany  w partnerstwie  z WAI NOT, belgijskim Stowarzyszeniem do lutego 2015 roku.
Kolejnym pounktem Pikniiku było otwarcie ścieżki zdrowia sfinansowanaj przez Kraków Airport. Ma ona służyć nie tylko mieszkańcom Farmy i uczestnikom zajęć terapeutycznych, ale także wszystkim chętnym do ćwiczeń na świeżym powietrzu: dzieciom i osobom dorosłym. 
Rekomendujemy farmę na rodzinne weekendy rowerowe (prosimy wcześniej o kontakt z biurem Fundacji celem ustalenia szczegółów: 606 837 302,12/378 43 58).

Ulubione ()