CSR

14 Wrzesień 2013

Fundacja Wspólnota Nadziei w MOCAK-u

W tym roku do współpracy z Fundacją Wspólnota Nadziei udało się nam włączyć Muzeum Sztuki Współczesnej. Z inicjatywy Re-Bau MOCAK przygotował - w ramach swojego projektu Muzeum bez barier (http://www.mocak.pl/muzeum-bez-barier) - cykl warsztatów (kwiecień-maj 2013). Program obejmował zapoznanie podopiecznych Fundacji z przestrzenią Muzeum oraz wybranymi dziełami, jak również wykonanie prac plastycznych pod kierunkiem animatorów MOCAK. Projekt Muzeum bez barier ma charakter integracyjny i animacyjny. Współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób zagrożonych różnymi formami wykluczenia, Muzeum tworzy zróżnicowane, długofalowe projekty będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup; jedną z takich grup są dorosłe osoby z autyzmem.
14 września 2013 r. o godz. 11.30 zorganizowaliśmy wspólny BranchArt: otwarta została wystawa prac plastycznych podopiecznych Fundacji, odbyły się artystyczne warsztaty: dla dzieci i osób dorosłych;  równolegle dorośli będą mieli okazję zapoznania się z aktualnymi wystawami, po których oprowadzał kurator Muzeum.

Ulubione ()