CSR

08 Październik 2011

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje od 2005 roku nowatorski projekt Farma Życia; jest to ośrodek pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, jedyny taki w Polsce. Na obszarze 7 ha w Więckowicach, w gminie Zabierzów pod Krakowem, wznoszą się teraz dwa domy – RE-Bau była Generalnym Wykonawcą drugiego budynku, mieszkalnego, w 2011 roku – i funkcjonuje gospodarstwo rolne, które w roku 2008 uzyskało certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Wszystkie prace na Farmie wykonują osoby z autyzmem wraz z trenerami. Z uprawianych tutaj warzyw i owoców przygotowują przetwory, które można nabyć podczas organizowanego corocznie Dnia Farmera.

Docelowo ma tutaj być 5 domów dla 30 stałych mieszkańców; podobna grupa dojeżdża codziennie na zajęcia w ramach Dziennego Centrum Aktywnosci. W planach jest utworzenie miejsc pracy i rehabilitacji dla ponad 100 osób, zarówno z autyzmem, jak i z pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Czytaj więcej: http://www.farma.org.pl/

Ulubione ()