Aktualności

30 Styczeń 2019

Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej UJ CM w Krakowie

Na początku października 2018 r. zaczęliśmy prace związane z budową Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, przewidywany termin ukończenia budynku to grudzień 2019r. Całkowita powierzchnia budynku głównego będzie wynosiła 5 725 m2. Projekt obejmuje kompleksową przebudowę dawnej Biblioteki Medycznej UJ wybudowanej w latach 1977-1984r na nowoczesną przestrzeń dla studentów, gdzie będą się uczyć metod leczenia oraz postępowania z pacjentami w różnych, nawet najbardziej skrajnych i rzadkich sytuacjach, dzięki „odtworzeniu” wybranych pomieszczeń szpitala wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Projekt centrum symulacji zakłada:

  • lokalizację wybranych pomieszczeń umożliwiającą komunikację pomiędzy salami odwzorowującymi realne funkcjonowanie szpitala
  • wyposażenie w symulatory, fantomy, sprzęt medyczny umożliwiający pełną kompatybilność i możliwość wymiany sprzętu pomiędzy salami
Ulubione ()