Aktualności

20 March 2024

Otwarcie Muzeum KL Plaszow

15 marca przy Pomniku Ofiar Faszyzmu odbyła się uroczystość otwarcia wystawy plenerowej „KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez”. Muzeum KL Plaszow zaprezentowało jednocześnie efekty prac inwestycyjnych wykonanych w terenie.
Ekspozycja jest częścią prac wykonanych w terenie poobozowym, których celem było podkreślenie i opisanie zachowanych śladów przeszłości tego miejsca. RE-Bau była generalnym wykonawcą prac zagospodarowania terenu obejmujących m. in. wykonanie dróg i ścieżek, oznaczenie przebiegu granic zachowanego terenu po byłym obozie i przebiegu granic dwóch cmentarzy, oznaczenie punktów terenowych i przystanków historycznych, wykonanie tablic z informacjami i regulaminami, wykonanie konstrukcji pod makiety dla osób z dysfunkcją wzroku, wykonanie małej architektury oraz wykonanie okien ekspozycyjnych w terenie.
W uroczystości, poza prezydentem Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim, wzięli udział także Yacov Livne − ambasador Izraela, Helena Jakubowicz − przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Lili Haber − przewodniczącą Związku Krakowian w Izraelu i członkini Rady Muzeum KL Plaszow.

Ulubione ()