2018-2019: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ, Kraków