Polityka jakości

 

Od początku funkcjonowania na rynku RE-Bau kieruje się najwyższymi standardami przy realizacji inwestycji. Do priorytetów firmy należy realizacja polityki jakości. System zarządzania jakością został wprowadzony w RE-Bau w grudniu 2005 r. Certyfikat ISO 9001 uzyskaliśmy w lutym 2007 r. Od tego czasu Certyfikat potwierdzają cykliczne audyty, z których ostatni odbył się w styczniu 2016 r.

Certyfikacja obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót ogólno-budowlanych,  a w szczególności :

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • wznoszenie kompletnych budowli lub ich części,
  • realizację robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
  • specjalistyczne prace budowlane,
  • budownictwo ogólne i inżynierię lądową,
  • wykonywanie instalacji budowlanych,
  • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych

Realizacja przyjętej polityki jakości zapewnia nam uznanie i zaufanie partnerów.
Naszymi priorytetami w tym zakresie są:

  • dążenie do utrzymania wiodącej pozycji i podnoszenia konkurencyjności na rynku usług budowlanych
  • wysoka jakość i terminowa realizacja umów
  • rozwijanie współpracy z partnerami o ugruntowanej pozycji w branży budowlanej
  • współpraca z dostawcami  i podwykonawcami wprowadzającymi  innowacyjne rozwiązania
  • optymalizację kosztów
  • promowanie kultury jakości w przedsiębiorstwie
  • zwiększanie skuteczności działań marketingowych i promowanie marki w szerokim znaczeniu, także poprzez CRS
  • spełnianie norm i wymagań prawnych we wszystkich obszarach działalności

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce jakości, RE-Bau systematycznie umacnia wśród Inwestorów opinię firmy odpowiadającej oczekiwaniom najbardziej wymagającego klienta.
Działamy w sposób przejrzysty, kierując się najwyższymi standardami. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów.            
                                                                                                                                         Andrzej Tombiński, Prezes RE-Bau