Polityka jakości

 

Od początku funkcjonowania na rynku RE-Bau kieruje się najwyższymi standardami przy realizacji inwestycji. Do priorytetów firmy należy realizacja polityki jakości. System zarządzania jakością został wprowadzony w RE-Bau w grudniu 2005 r. Certyfikat ISO 9001 uzyskaliśmy w lutym 2007 r. Od tego czasu Certyfikat potwierdzają cykliczne audyty, z których ostatni odbył się w marcu 2019 r.

Certyfikacja obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót ogólno-budowlanych,  a w szczególności :

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych budowli lub ich części,
 • realizację robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
 • specjalistyczne prace budowlane,
 • budownictwo ogólne i inżynierię lądową,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych

Realizacja przyjętej polityki jakości zapewnia nam uznanie i zaufanie partnerów.
Naszymi priorytetami w tym zakresie są:

 • dążenie do utrzymania wiodącej pozycji i podnoszenia konkurencyjności na rynku usług budowlanych
 • wysoka jakość i terminowa realizacja umów
 • rozwijanie współpracy z partnerami o ugruntowanej pozycji w branży budowlanej
 • współpraca z dostawcami  i podwykonawcami wprowadzającymi  innowacyjne rozwiązania
 • optymalizację kosztów
 • promowanie kultury jakości w przedsiębiorstwie
 • zwiększanie skuteczności działań marketingowych i promowanie marki w szerokim znaczeniu, także poprzez CRS
 • spełnianie norm i wymagań prawnych we wszystkich obszarach działalności

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce jakości, RE-Bau systematycznie umacnia wśród Inwestorów opinię firmy odpowiadającej oczekiwaniom najbardziej wymagającego klienta.
Działamy w sposób przejrzysty, kierując się najwyższymi standardami. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów.            
                                                                                                                                         Andrzej Tombiński, Prezes RE-Bau