Odpowiedzialność społeczna

 

RE-Bau to nie tylko renomowana firma realizująca najbardziej skomplikowane i prestiżowe projekty jako Generalny Wykonawca, również  w systemie zaprojektuj i wybuduj, czy tysiące kilometrów ekranów akustycznych wzdłóż dróg i autostrad.
Od kilkunastu lat, w myśl nowoczesnej strategii rozwoju, aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym. Kierując się szeroko pojętą odpowiedzialnością angażujemy się - zarówno firma, jak i jej pracownicy - w rożne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, czy wspierające kulturę.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR: Corporate Social Responsibility) to koncepcja, którą RE-Bau świadomie realizuje rozumiejąc, że są to  inwestycje wzmacniające przedsiębiorstwo od wewnątrz i zwiększające zaufanie otoczenia. Budując swoją strategię rozwoju uwzględniamy interesy pracowników, partnerów, społeczności lokalnej, ochronę środowiska, działalność charytatywną itp. Obszary najbliższe sercu to wspieranie kultury, zwłaszcza sztuki, działalność charytatywna oraz ochrona środowiska.


Współpraca z MOCAK

RE-Bau podjęła się wykonania dla MOCAK kompleksowego remontu oraz prac adaptacyjnych budynku dawnej portierni Fabryki Schindlera. Ten historyczny budynek zostanie zaadaptowany na przestrzeń ekspozycyjną, którą Muzeum przeznaczy na potrzeby młodych artystów: studentów ASP oraz innych szkół artystycznych. Otwarcie nowej galerii planowane jest w  maju 2013 r.

 

więcej ...

Fundacja Wspólnota Nadziei