Świat Architektury 6 (13)/ 2011

02.07.2011

Świat Architektury 6 (13)/ 2011

 

Z Karolem Wnękiem, Kierownikiem Budowy
(RE-Bau Generalny Wykonawca Inwestycji)
rozmawia Adam Osiński 

Pełnili Państwo funkcję generalnego wykonawcy hotelu
PURO. Czy świadomość pracy nad jednym z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Polsce była mobilizująca?
Każde nowe zadanie jest związane z koniecznością mobilizacji.
Dotyczy to zarówno najnowocześniejszych budynków,
jak również typowych realizacji. Profesjonalne podejście do
wykonywanej pracy tego wymaga. Jesteśmy na polskim rynku
15 lat i zawsze staramy się udowodnić, że inwestor dokonał
właściwego wyboru, powierzając wykonawstwo naszej
firmie. A jeśli chodzi o zadania najtrudniejsze, to… te łatwe
obiekty niech budują inni, my podejmujemy się tych szczególnie
skomplikowanych.


Inwestycja powstała w rekordowym tempie (12 miesięcy).
Co się do tego przyczyniło?
Podstawą powodzenia realizacji inwestycji w zaplanowanym
czasie jest dokładna analiza projektu, sporządzenie realnego
harmonogramu, a przede wszystkim – konsekwencja w jego
realizacji. Wcześniejsze przygotowanie się do etapu wykonawczego,
tj. analiza projektu, wybór materiałów i ich dostawców,
uzgodnienia z firmami specjalistycznymi, zatrudnienie pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach – wszystko to pozwala
osiągnąć zamierzony cel i usprawnia przebieg prac.


Czy stosowanie instalacji inteligentnych znacznie utrudniało
prowadzenie inwestycji?
Zaprojektowane instalacje – tzw. „inteligentne” – to rozwiązanie
pionierskie w budownictwie hotelowym na polskim
rynku. Prace wymagały większego zaangażowania i mobilizacji
nie tylko wśród kadry technicznej, ale również ze strony pracowników
bezpośredniego wykonawstwa. Dla wielu zastosowane
rozwiązania stanowiły nowość, dlatego konieczne było
pogłębianie wiedzy technicznej. Automatyczna obsługa hotelu
w systemie BMS musi być perfekcyjnie zaprogramowana i wykonana.


Czy w przypadku rozwiązań materiałowych również
stosowali Państwo nowości produktowe?
Oczywiście. Elewację wykonano z płytek gresowych, klejonych
na podkonstrukcji, natomiast temperatura w pokojach
regulowana jest poprzez belki grzewczo-chłodzące. Sterowanie
funkcjami pomieszczeń (oświetlenie, komfort cieplny)
odbywa się za pomocą panelu dotykowego. Szkło klejone,
wykorzystane do wykonania ścianek łazienek w pokojach hotelowych,
także nie jest codziennym rozwiązaniem.

« powrót